Sivil Havacılık Sektörü

21. yüzyılda dikkati çeken en önde gelen gelişmelerin içinde sivil havacılık sektöründeki ilerlemeler özellikle dikkati çekmektedir. Çünkü, hızlı ve güvenli ulaşım günümüzde modern yaşamın en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Zamanın ve güvenliğin sürekli değer  kazandığı çağdaş yaşamın temel unsurlarından birisi kuşkusuz hava ulaşımıdır. 1903 yılındaki Wright kardeşlerin ilk motorlu uçuşlarının üzerinden sadece bir yüzyılı aşkın bir süre geçmesine karşın, gelinen nokta; on binlerce uçak, binlerce havalimanı – hava yolu şirketi, yılda milyonlarca uçuş,  milyarlarca yolcu taşımacılığıdır. Bu inanılmaz gelişme her geçen gün daha da ileriye gitmekte, sivil hava ulaşımı diğer ulaşım seçenekleri arasında daha da öne çıkmaktadır.

Dünya havacılığındaki gelişmelere paralel olarak, Ülkemiz 1983 yılında özel sektöre de sivil havalimanları ve hava yolu işletim hakkı verilmesiyle, sivil havacılık faaliyetlerinde yeniden gelişim sürecine girmiştir. 2000’li yıllarında uygulanan destekleme politikaları ile sektörde mal ve hizmet çeşitliliği hızla artmaya başlamış ve son yıllarda adeta atılım yapmıştır. Bu gelişmeler, eğitim sektörüne de yansımış ve sivil havacılık sektöründe eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumlarının sayısı ve kalitesi yükselişe geçmiştir. 2015 yıl sonu itibariyle Ülkemiz Sivil Havacılık Sektörü yapısının aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Toplam 55 havalimanı,
  • 13’ü hava yolu şirketi, toplam 159 havacılık işletmesi,
  • 489’u hava yolu şirketlerinde olmak üzere, toplam 1.347 havaaracı,
  • 45 uçuş ve tip eğitim organizasyonu, 75 bakım merkezi,
  • 3’ü havalimanlarında tüm hizmetleri yapan, diğerleri temsil-gözetim-yönetim, uçuş operasyon, uçak hat bakım, ikram vb. işlevleri yerine getirenler olmak üzere, 46 yer hizmetleri kuruluşu.
  • Nitelikli işgücü oluşumunu sağlayan yükseköğretim kurumların sayısında hızlı artışlar ve önemli gelişmeler yaşanmaktadır.