Yayın Detayları

Yazar:Leblebici, Ö. ve Mutlu, S.
Başlık:Türkiye'de Kamu Sağlık Çalışanlarının İş Doyumlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı Bağlamında İncelenmesi
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
Yıl:2014
Sayı:16 (3)
Sayfalar:s.48-63
Ev Sahibi Şehir: