Savaş MUTLU, Asst. Prof. Dr.

Savaş MUTLU

Contact Information

Phone:8895
Phone:8895
Office:3080
Home Department:Department of Civil Aviation Management
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Business Administration Hacettepe University 2012
Master's of Arts Business Administration Gazi University 2004
Master's of Science Electrical and Electronics Engineering Middle East Technical University 1994
Bachelor's of Arts Business Administration Anadolu University 1999
Bachelor's of Science Electrical and Electronics Engineering Naval War Academy 1986


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım University September 2015


Publications

Other Refereed Journals

Mutlu.S (2003), Esnek Çalışma Uygulamalarında Elektronik İletişim Sistemleri, Milli Produktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2, s.83-96.

Mutlu, S (1995), Lazer Sistemleri, Deniz Kuvvetleri Dergisi, 564, s.73-75.

Mutlu, S (1994), Kızılötesi Elektro-Optik Sistemler, Deniz Kuvvetleri Dergisi, 561, s.83-87

Mutlu, S. (1994), Ufuk Ötesi Radarlar, Silahlı Kuvvetler Dergisi, 342, s.101-103

Mutlu, S. (1994), Küresel Mevki Koyma Sistemi (GPS), Deniz Kuvvetleri Dergisi, 560, s.97-99.

International Conference Proceedings

Mutlu, S. ve Boz, A. (2013), Tradition to Innovation: Simit Sarayi Case, International Days of Statistics and Economics, University of Economics Prague ve ESC Rennes International School of Business, Prag, Çek Cumhuriyeti

Mutlu, S. ve Ergeneli, A. (2012), Extended Technology Acceptance Model and the Effects of Espoused National Cultural Values on Electronic-Mail Acceptance: An Application in a Turkish Iron and Steel Company, International Scientific Conference (Practice and Research in Private and Public Sector – 2012), Mykolas Romeris Universitesi, Vilnius,Litvanya

National Conference Proceedings

Mutlu, Savaş. Cesur, Anıl (2017), Havayolu Bagaj Takibinde Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Kullanımı, 4. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT) 2017, İzmir

Mutlu, S. ve Leblebici, Ö. (2014), İş-Aile Yayılımı Boyutlarının İş Doyumu Üzerindeki Etkileri: Evli Kamu Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, 2 nci Örgütsel Davranış Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Kayseri

Efeoğlu, E. ve Mutlu, S. (2013), Örgütlerde E-Posta Kullanımının Teknoloji kabulu ve Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Devlet Bankasının Adana Şubelerinde örnek Uygulama, 1 nci Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Çağlar, İ. ve Mutlu, S. (2005), Örgütsel Çatışmaların Yönetilmesinde Bilgi Teknolojileri, 13 ncü Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Book Chapters

Mutlu, S. (2014), İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Genel, Teknik ve Etkili İletişim

Mutlu, S. (2014), Etkili İletişimde Çatışma Yönetimi, Genel, Teknik ve Etkili İletişim

Articles

Boz Semerci, A. ve Mutlu, S. (2016), Türk Geleneksel Yiyecek Endüstrisinde Girişimsel Fırsatların İncelenmesi: Simit Sarayı Örnek Olayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2 (11), pp. 140-174

Leblebici, Ö. ve Mutlu, S. (2014), Türkiye'de Kamu Sağlık Çalışanlarının İş Doyumlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı Bağlamında İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16 (3), s.48-63

Mutlu, S. ve Efeoğlu, E. (2013), Evaluation of E-Mail Usage by Extended Technology Acceptance Model, International Review of Management and Marketing, 3(3), s.112-121

Mutlu, S. ve Ergeneli, A. (2012), lectronic Mail Acceptance Evaluation By Extended Technology Acceptance Model and Moderation Effects of Espoused National Cultural Values Between Subjective Norm and Usage Intention, Intellectual Economics, s.7-28, 6(2)

Güney, S. ve Mutlu, S. (2008), Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(1), s.85-103