Altan Özkil, Yrd. Doç. Dr., Müdür Yardımcısı

Altan Özkil

İletişim Bilgileri

Telefon:8882
Bağlı Olduğu Bölüm:Havacılık Yönetimi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Endüstri Mühendisliği Gazi Üniversitesi 2002
Yüksek Lisans Harekat Araştırması ABD Deniz Yükseklisans Okulu 1991
Lisans Harita Mühendisliği Kara Harp Okulu 1986


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Levent Karamalak, İhsan Sabuncuğlu, Altan Özkil (2014), A Mathematical model proposal for cost-effective course planning in large hierarchical organizations, European Journal of Operational Research, EOR12265

Diğer Hakemli Dergiler

H.Kudak, İ.Akgün, A.Özkil (2014), Teknoloji Portföyü Analiz Modeli: Türkiye'de Bir Rüzgar Enerjisi Uygulaması, Savunma Bilimleri Dergisi ( The Journal of Defense Sciences ), 13, s. 91-128

L.Karamalak, A.Özkil, İ.Sabuncuoğlu (2012), İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Karar Destek Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, KHO Bilim Dergisi, 21 (2)

G.Gürsoy, A.Özkil (2003), Projects Evaluation and Selection Methodology for the Defense Organizations, TMA Defense Sciences Institute Periodic, 2 (1), pp. 13-24

Uluslararası Konferans Bildirileri

A.Özkil, G.Gürsoy, A.G.Akyüz (2014), A Multi-Criteria Risk Analysis and Evaluation Model for Security in Energy Distribution, 11.International Logistics and Supply Chain Congress, 07-09 Kasım, Yayınlandı, İstanbul

A.Özkil (2013), Kosova Leadership Academy Conference, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Türkiye, 6

Altan Özkil (2012), The Effects of Decisions Taken in Systems Engineering Process to the Logistics of the System, 10.International Logistics and Supply, Chain Congress, Kemerburgaz University, İstanbul

A.Özkil (2012), Savunma ve Otomotiv Sanayi Perspektifinden Çift Kullanımlı Teknolojiler Çalıştayı, Atılım Üniversitesi, Ankara, 12

A.Özkil (2011), Planning Decision Support, System Analysis & Knowledge Management A Technology Roadmap

B.Eren, A.Özkil (2010), Flight Cycle Simulation for Effective Use of Capabilities and Sources of Airforce Basis, 8.International Logistics and Supply Chain Congress

Özkil A. (2009), NATO Human Resources (Manpower) Management, Symposium on Analysis & Modelling for Human Resource Management in Defense Brüksel, Belçika

Özkil A. (2009), “A Cultural Model for Human Resources Educating in Defense Industry: Defense Sciences Institute”, Symposium on Analysis & Modeling for Human Resource Management in Defense Brüksel, Belçika

Özkil A. (2009), “Literature Review on Decision Support Methodologies for Acquisiton of Miltary Equipment”, Symposium on Decision Support Methodologies for Military Acquisition”, Brüksel, Belçika

Özkil A. (2009), “Decision Support Expectations From Science and Technology and OA/OR Support in Decision Making”, “Planning, Decision Support, Systems Analysis and Knowledge Development: A Technology Roadmap” Meeting Brdo Slovenya

Özkil A. (2005), “Analytical Support Capabilites of Turkish General Staff Scientific Decision Support Center (SDSC) to Defence Transformation”, Symposium on “Analytical Support to Defence Transformation” Norfolk, ABD

Özkil A. (2005), “Decision Support Expectations From Science and Technology and OA/OR Support in Decision Making” “Flight Cycle Simulation for Effective Use of Capabilities and Sources of Airforce Basis”, 8. International Logistics and Supply Chain Congress İstanbul Türkiye

Özkil A. (2001), “The Use of Life Cycle Cost and Its Nature, NATO RTO SAS Symposium on “Cost Structure of Military Systems and Life Cycle Costing” Paris, Fransa

Özkil A. (2001), “Life Cycle Cost Procourment Techniques”, NATO RTO SAS Symposium on “Cost Structure of Military Systems and Life Cycle Costing”

Özkil A. (2000), “Multi-Criteria Consensus Prioritization Model”, 2nd NATO RTO SAS Symposium on Application of Operations Analysis Methodologies and Techniques in Support of Defence Planning and Decision Making,

Özkil A. (1998), Command Control and Communication Simulation For Fire Support, 11 th European Simulation Multiconferance ESM’97 (Turkey)

Özkil A. (1998), “A Simulation Approach for Direct Fire Support Systems Assessment”, 1 st NATO RTO SAS Symposium on Application of OA Methodologies and Techniques in Support of DP & DM Germany

Özkil A. (1998), “Multi-Criteria Consensus Prioritization Model”, 1 st NATO RTO SAS Symposium on Application of Operations Analysis Methodologies and Techniques in Support of Defence Planning and Decision Making, Garmisch, Germany

Özkil A. (1996), Project Prioritization with Objective Criteria, 13 th International Symposium of Military Operations Research (United Kingdom)

Ulusal Konferans Bildirileri

A.Özkil (2015), Proje Yönetimi, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Semineri, 6 Mart, Antalya

A.Özkil (2015), Türkiye'de İnovasyon Kültürü ve Stratejisi, Yayınlandı, TBD BİMY'22 Türkiye Bilişim Merkezleri Yöneticileri Semineri, 02-04 Nisan, Antalya

A.S.Özhan, A.Özkil, B.Kaftanoğlu (2014), Optik İnce Flim Çok Katmanlı Dizilerinin Katman Kalınlıklarının Yazılım Biyolojisi ile Belirlenmesi, SAVTEK 2014 7, Savunma Teknolojileri Kongresi

A.Özkil (2014), Bilişimsizlik Maliyet Tahminleri ve Kamu Örnekleri, 16.Türkiye Bilişimsizlik Derneği KAMU Bilgi İşlem Birimleri Etkinliği (IDC Türkiye işbirliği ile)

Özkil A. (2013), Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Platformu (ÜSİMP) 6.Ulusal Kongresi, (05)

Özkil A. (2012), Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı?, TBD 15 nci Kamu Bilişim Platformu, 10-13 Mayıs , Antalya, Yayınlandı

A.Özkil (2012), Kamu İç Kontrol Standartları ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, PERYÖN 13 üncü İnsan Kaynakları Kongresi, 8 Haziran, ODTÜ, Ankara

A.Özkil (2012), Savunma Planlaması Sürecinde Üniversite Araştırma Merkezlerinin Rolü, İkinci Askeri Elektronik Semineri ve Sergisi, 11-12 Eylül, ODTÜ, Ankara

A.Özkil (2012), Sistem Mühendisliği Uygulamalarının Kara Araçlarının Tedarikinde Rolü, Birinci Kara Araçları Sempozyomu, 26-27 Kasım

A.Özkil (2012), Savunma ve Otomotiv Sanayi Perspektifinden Çift Kullanımlı Teknolojiler, Savunma ve Otomotiv Sanayi Perspektifinden Çift Kullanımlı Teknolojiler Çalıştayı, 20 Aralık, Atılım Üniversitesi, Ankara

A.Özkil (2012), Proje Yönetimi, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Semineri, 3 Mart, Antalya

Özkil A. (2011), Modeling and Simulation of Vibration Controller of Flexible Link

Özkil A. (2011), Enerji İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Sistem Süreç Modeli Uygulaması

Özkil A. (2011), Sistem Tedarik Sürecinde Teknoloji Değerlendirilmesi için Simülasyon Kullanımı

Özkil A. (2011), Web Tabanlı Sistemlerin Etkinliği için Simülasyon Model Önerisi

Özkil A. (2011), Sağlık Sektöründe Modelleme ve Simülasyon: Hastane Röntgen Servisi Uygulaması

Özkil A. (2010), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri ve Bilişim Teknolojileri”, Üçüncü Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Ankara

Özkil A. (2010), Türkiye’de Askeri Gemi Projelerinde Kümelenme Modeli Uygulanabilirliği, SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara

Özkil A. (2010), Sayısal Termal Kamera Görüntülerine Ait Gürültü Eşik Değerinin Saptanması, SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara

Özkil A. (2007), “Sistem Dinamikleri Yaklaşımlı Terfi Analiz Modeli (TESAMOS)”, İkinci Ulusal Modelleme ve Simülasyon Semineri (USMOS 2007), ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, ANKARA

Özkil A. (2004), UH1H Genel Maksat Helikopterlerinin Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu”, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 2004), ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, ANKARA

Özkil A. (2001), “İşletmeler için Performans Yönetim Sistemi Modeli Önerisi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

Özkil A. (1998), “TSK Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Projesi ile Modelleme ve Simülasyonun Entegrasyonu”, Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme Simülasyon Semineri, Kara Harp Okulu Ankara

Özkil A. (1998), “Bilgisayarlarla Kontrol Edilmiş Kuvvetler Konusunda NATO’da Yürütülen Çalışmalar”, Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Semineri, Kara Harp Okulu, Ankara

Özkil A. (1997), “Objektif Kriterler Kullanarak Proje Önceliklendime”, Savunma Sanayiindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Kara Harp Okulu Ankara

Özkil A. (1995), “İnsangücü Yönetiminde Nesne Tabanlı Simülasyon yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Jenerik Modellemeler”, 1 nci Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Kara Harp Okulu Ankara

Özkil A. (1994), “Görerek Atış Silah Sistemlerinin Simülasyonu”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bilkent Üniversitesi Ankara

Kitapta Bölüm

Özkil A. (2008), Computer Based Decision Support Tool for Helicopter Mission Planning in Disaster Relief and Military Operations RTO-TR-SAS-045 AC/323(SAS-045)TP/52, NATO Research and Technology Organization

Özkil A. (2005), Handbook on the Analysis of Smaller-Scale Contingencies Operations in Long-Term Defense Planning, RTO-TR-SAS-027 AC/323(SAS-027)TP/39, NATO Research and Technology Organization

Özkil A. (2003), Handbook of Long-Term Defense Planning, RTO-TR-069 AC/323(SAS-025)TP/41, NATO Research and Technology Organization

Özkil A. (2003), Cost Structure and Life Cycle Costs for Military Systems RTO-TR-058 AC/323(SAS-028)TP/37, NATO Research and Technology Organization

A.Özkil (2003), Handbook of Long-Term Defense Planning, RTO-TR-069 AC/323(SAS-025)TP/37, NATO Research and Technology Organisation, Nisan

Kitaplar

A.Özkil (2012), Decision Support Expectations From Science and Technology and OA/OR Support in Decision Making, RTO-TR-SAS-084 AC/323(SAS-084)TP/433 Planning, Decision Support, Systems Analysis and Konowledge Development: A Technology Roadmap

Özkil A. (2000), Savunma Planlama Sürecinde Yöneylem Araştırması, Genelkurmay Başkanlığı

Makaleler

A.Özkil (2012), System Engineering & Logistics, Defense Turkey, 6 (34)

A.Özkil (2011), Atılım University Defense Technologies Application and Research Center, Defense Turkey, 6 (31)

Sanat Faaliyetleri

  • Yönetim Kurulu Üyesi, İltica ve Göç Araştırmaları (İGAM) Derneği, 2013-
  • Türkiye Üniversite ve Sanayi Temsilcisi, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Sistem Analizi ve Araştırmaları Paneli , 2011-
  • Üye, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), 2010-
  • İç Anadolu Şubesi Yönetim Krl. Üyesi , Türkiye Bilişim Derneği, 2009-