Genel Bilgi

Günümüzün en güvenli ve en hızlı ulaşım aracı kabul edilen hava taşımacılığı, doğal olarak ileri teknolojideki gelişmelerin uygulama alanlarının başında yer almaktadır.  Diğer bir ifadeyle,  teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin ürünleri öncelikle havacılık sektöründe uygulama alanı bulmaktadır. O nedenle, teknoloji kullanımı ile iç içe olan havacılık sektörünün en büyük gereksinimlerinden biri kuşkusuz nitelikli personel ve onun eğitimidir. Bu gereksinim, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük boyutlardadır. Diğer yandan, Türkiye’de ulusal ve uluslararası hava taşımacılığına olan ilgi ve talep diğer ülkelerde olduğundan daha hızlı artmaktadır. Bu da nitelikli insan gücü eğitimine daha fazla önem verilmesini ve kaynak ayrılmasını ön plana çıkarmaktadır.


Ülkemizde, hava ulaşımına yönelik talepleri karşılamak üzere 1983 yılında  yapılan yasal düzenleme ile özel havacılık şirketlerinin kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Bunun sonucu olarak,  sivil havacılık ülke genelinde hızlı bir gelişme sürecine girmiş ve sektörün büyüme temposu özellikle 2000’li yıllarda belirgin biçimde artmıştır.

Bu gelişmeleri yakından izleyen Atılım Üniversitesi, hava ulaşım sektöründe ortaya çıkan nitelikli personel gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Sivil Havacılık Yüksekokulu’nu 2010 yılında kurdu. Yüksekokul bünyesinde halen Uçak Gövde-Motor Bakımı, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Yönetimi  ve  Pilotaj Bölümleri bulunmaktadır. Öğrenci alımına   2011-2012 yılında  başlayan Yüksekokulumuz  2015-2016 eğitim- öğretim yılında Pilotaj Bölümü hariç ilk mezunlarını verdi.

Yüksekokul, 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık lisans eğitimi ile çok iyi derecede yabancı dil bilen ileri bilgi ve beceriye sahip, hava ulaştırma sektörünün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ders programlarında kuramsal ve akademik öğretinin yanı sıra ağırlıklı olarak düşünmeye, tasarlamaya ve birebir uygulamaya dayanan eğitim öne çıkarılmıştır. Bölümlerin laboratuvar, derslik ve akademik personel için fiziki mekânlar ve temel altyapıları hazır durumdadır. Uçak Gövde-Motor Bakımı ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümleri  öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarını işbaşında yapabileceği Esenboğa Havalimanındaki uçak bakım hangarı tamamlanmıştır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanacaktır.

Öğrencilerimiz uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının bakımı ve onarımı üzerine uzmanlaşmak üzere eğitilmektedirler.  Aldıkları eğitim sonrasında bu hava araçların bakım-onarım, modernizasyon ve montaj işlemlerini yapabileceklerdir. Öğrenciler mezun olmadan staj ve iş yerinde uygulamalarla meslek hayatına hazırlanmaktadır, iş bulmaları ve meslek yaşamına alışmaları eğitimin önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir.

Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz de, temel havacılık uçuş bilgileri, havaalanı ve terminal işletmeciliği, yer hizmetleri, uçuş emniyeti ve işletme (iletişim, bilgisayar, insan kaynakları) bilgisiyle donanmış olarak mezun olmaktadır. Eğitim süresince iyi derecede yabancı dil bilen, teknoloji uygulamalarına hazır, yeniliklere açık, sürekli kendini geliştirebilecek, kısa sürede mevcut sisteme uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına önem veren işletmeci/yönetici olarak yetiştirilmeleri temel ilkemizdir.

Yüksekokulun tüm bölümlerinde yüzde yüz İngilizce dilinde verilen eğitim-öğretim, modern laboratuvarlar, işyerinde gerçekleştirilen staj ve uygulamalarla desteklenerek öğrenciler havacılık mesleğine hazırlanmaktadırlar.