İngilizce Muafiyetleri

İngilizce derslerinden muaf olup da söz konusu derslere kaydını yaptıran öğrencilerin ders kayıt onay iptali ve değişikleri için dilekçe ile bölüm sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir.