2014-15 Güz Dönemi Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü Ders Programı

2014-15 Güz Dönemi Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'ne ait haftalık ders programı sınıf bazında aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

1'nci Sınıf: /shares/shyo/files/APM%201_080914(3).xlsx

2'nci Sınıf: /shares/shyo/files/APM%202_080914(1).xlsx

3'üncü Sınıf: /shares/shyo/files/APM%203_080914(2).xlsx