Genel Bilgi

Günümüzün en güvenli ve en hızlı ulaşım aracı kabul edilen hava taşımacılığı, doğal olarak ileri teknolojideki gelişmelerin uygulama alanlarının başında yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin ürünleri ...

» devamı

Misyonumuz

Günümüz ileri teknolojisini kullanan, teknolojik bilgi üreten, ulusal ve uluslararası sivil hava ulaştırma sektörünün bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir ...

» devamı

Vizyonumuz

Akademik personeli, eğitim-öğretim kalitesi, modern laboratuar olanakları, ileri teknolojiye dayalı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde saygın bir yükseköğretim kurumu haline gelmektir ...

» devamı